Beeld: ©HH

WBO: NIPT bij meerlingzwangerschappen

Sinds enkele jaren is de niet-invasieve prenatale test (NIPT) beschikbaar voor zwangere vrouwen die een prenatale screening willen laten uitvoeren op de syndromen van Down, Patau en Edwards (trisomie 21, 13 en 18). Hiervoor lopen twee proefbevolkingsonderzoeken. Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit Medisch Centrum, heeft namens het NIPT-consortium een vergunning aangevraagd om ook meerlingzwangerschappen mee te nemen in deze onderzoeken. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS vergunning te verlenen voor NIPT als eerste test bij meerlingzwangerschappen. Voorwaarde zou moeten zijn dat de resultaten goed gemonitord worden en dat de deelnemers geïnformeerd worden over de voor- en nadelen en de onzekerheden van de NIPT.