Beeld: ©HH

WBO: NIPT voor zwangere adolescenten van 16 en 17 jaar

Sinds 2017 kunnen zwangere vrouwen die een prenatale screening willen laten uitvoeren op de syndromen van Down, Patau en Edwards (trisomie 21, 13 en 18) kiezen tussen de combinatietest of de niet-invasieve prenatale test (NIPT) als eerste test. Vanaf 2014 konden vrouwen al kiezen voor NIPT als vervolgtest. Het gaat om twee proefbevolkingsonderzoeken. Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit Medisch Centrum, heeft namens het NIPT consortium een vergunning aangevraagd om ook zwangeren van 16 en 17 jaar mee te nemen in deze onderzoeken. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS daar vergunning voor te verlenen. Ook beveelt zij aan het toestemmingsregime van de Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen toe te passen. Op grond daarvan kunnen zwangeren van 16 en 17 jaar zelf beslissen over deelname aan het onderzoek, zonder toestemming van hun ouders of voogden.