Beeld: ©Nationale Beeldbank

Bevolkingsonderzoek naar aneurysma van de abdominale aorta (AAA)

Een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) is een verwijding van de slagader in de buik die, als hij scheurt, kan leiden tot sterfte. Een AAA blijft vaak onopgemerkt maar kan eenvoudig opgespoord worden met echografie en geopereerd worden om scheuren te voorkomen.
In sommige landen worden AAA’s opgespoord met een systematisch bevolkingsonderzoek onder mannen van 65 jaar. In Nederland worden AAA’s opgespoord via individuele patiëntenzorg. De Nederlandse aanpak lijkt effectief: er worden meer AAA’s opgespoord en behandeld dan in de landen waar een bevolkingsonderzoek loopt. De Gezondheidsraad verwacht dan ook dat de toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek in Nederland beperkt is. Te beperkt in ieder geval om de aanzienlijke nadelen te compenseren. De extra preventieve operaties waar een bevolkingsonderzoek toe zal leiden, brengen ook een extra risico op complicaties en sterfte met zich mee. De Gezondheidsraad adviseert daarom om geen bevolkingsonderzoek op te zetten in Nederland en in plaats daarvan na te gaan of de huidige, minder ingrijpende, manier van opsporen op enkele punten nog verbeterd kan worden.