Beeld: ©HH

WBO: onderzoek naar leververvetting en -fibrose binnen De Maastricht Studie

De Maastricht Studie is een uitgebreid bevolkingsonderzoek naar diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen. Het Maastricht UMC+ wil binnen  die studie de samenhang tussen leververvetting en -fibrose en diabetes type 2 onderzoeken. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning voor het deelonderzoek te verlenen onder de voorwaarde dat potentiële deelnemers vooraf adequaat worden geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van deelname aan het onderzoek.