Beeld: ©RIVM

WBO: onderzoek naar risicomodel bij screening op darmkanker

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van het Academisch Medisch Centrum voor een wetenschappelijk onderzoek naar een risicomodel binnen het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker af te wijzen. In het risicomodel wordt de uitslag van de ontlastingstest gecombineerd met andere informatie in een risicoscore. De commissie heeft de wetenschappelijke deugdelijkheid van de onderzoeksopzet niet kunnen vaststellen en zij vindt het nut van het onderzoek niet duidelijk opwegen tegen de risico’s voor de deelnemers.