Beeld: ©iStock

WBO: de MoederVlekkenKliniek

De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om de vergunningaanvraag van de MoederVlekkenKliniek af te wijzen. De initiatiefnemer van de MoederVlekkenKliniek wil laagdrempelige huidkankerscreening aanbieden aan mensen met een gemiddeld risico voor deze vorm van kanker. Op basis van de huidige stand van de wetenschap kan de commissie geen oordeel geven over de wetenschappelijke deugdelijkheid van de voorgestelde screening en de nut-risicoverhouding lijkt onvoldoende gunstig.