Beeld: ©iStock

WBO: tuberculosescreening

In Nederland worden risicogroepen gescreend op tuberculose door de GGD. In 2012 heeft de minister van VWS voorwaarden gesteld aan de vergunning voor de uitvoering van dit bevolkingsonderzoek. In hoeverre is daaraan inmiddels voldaan? De Gezondheidsraad concludeert dat er goede plannen zijn gemaakt, maar dat de uitvoering traag verloopt.