Beeld: ©Nationale Beeldbank

WBO: essentiële begrippen belicht

Voor de uitvoering van bepaalde bevolkingsonderzoeken is een vergunning vereist van de minister van VWS. Dit geldt bijvoorbeeld voor bevolkingsonderzoek naar ‘ernstige ziekten of afwijkingen die niet te behandelen of te voorkomen zijn’. Maar wat is precies een ernstige onbehandelbare ziekte? En wanneer is er sprake van een ‘aanbod’ aan bevolkingsonderzoek? Daarover gaat dit advies.