Amendement DENSE-studie

De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergunning te verlenen voor een amendement van de DENSE-studie: de DENSE-on-studie. Hierbij wordt een groep van ongeveer 400 vrouwen benaderd voor afname van tepelvocht om te kijken of daarin risicofactoren voor borstkanker zijn te vinden.