Wet op het bevolkingsonderzoek: onderzoek naar zelftest voor familiair risico op borstkanker

De Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om het Radboudumc te Nijmegen vergunning te verlenen voor wetenschappelijk onderzoek naar(extra) angst door een online vragenlijst gericht op familiair risico op borstkanker binnen het reguliere bevolkingsonderzoek naar borstkanker.