Wet op het bevolkingsonderzoek: landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker

In september 2013 zal gestart worden met de geleidelijke invoering van een bevolkingsonderzoek naar darmkanker, eerst met een beperkte pilot en daarna landelijk. Op 28 februari 2013 vroeg de minister van VWS in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) de Gezondheidsraad om advies over de vergunningaanvraag voor dit bevolkingsonderzoek.

Een landelijk bevolkingsonderzoek is een complex programma. Zelfs met alle inspanningen door alle betrokkenen partijen kan het onmogelijk in één keer optimaal zijn en worden uitgevoerd. De commissie houdt daar in haar advies rekening mee en dat het bevolkingsonderzoek over de tijd zal moeten ontwikkelen. Cruciaal vindt zij dat de deelnemers in het programma geen onnodige risico’s lopen en goed geïnformeerd worden over de risico’s.