Wet bevolkingsonderzoek: drukgeleide borstcompressie in borstkankerscreening

Het Bevolkingsonderzoek Oost te Enschede (in samenwerking met het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek uit Nijmegen en het Academisch Medisch Centrum uit Amsterdam) wil onderzoek doen binnen het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Op basis van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) is daarvoor een vergunning nodig van de minister van VWS. Die vroeg de Gezondheidsraad op 9 juni 2011 hierover te adviseren. Daartoe heeft de Commissie WBO van de raad de wetenschappelijke deugdelijkheid van het onderzoeksvoorstel, de overeenstemming met de wettelijke regels voor medisch handelen, nut en risico van het onderzoek en het belang voor de volksgezondheid getoetst aan de WBO.