Wet bevolkingsonderzoek: methoden van borstcompressie bij de screening op borstkanker

In het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) bracht de Commissie WBO van de raad op 22 september 2010 een positief advies uit aan de minister van VWS over een vergunningaanvraag van de uitvoerende organisaties, Bevolkingsonderzoek Oost te Enschede, in samenwerking met het Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek (LRCB) te Nijmegen. Het betreft een wetenschappelijk vergelijkend onderzoek binnen het lopende bevolkingsonderzoek naar borstkanker.