Wet bevolkingsonderzoek: digitale screeningsmammografie

Ter voorbereiding van de overstap op digitale mammografie in het bevolkingsonderzoek naar borstkanker zijn proefprojecten opgezet in Utrecht, de Drechtsteden en Heerenveen om de haalbaarheid van digitale screening te testen. Omdat in deze projecten een essentieel onderdeel van dit bevolkingsonderzoek, de screeningsmetodiek, wordt veranderd, waren nieuwe vergunningen nodig in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Op 21 december 2006 bracht de permanente Commissie WBO van de Gezondheidsraad een voorwaardelijk positief advies uit aan de minister van VWS over de drie vergunningaanvragen.