Het nut van bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Ondanks recent gepubliceerde wetenschappelijke kritiek is er geen grond voor de conclusie dat het sedert 1990 in ons land lopende bevolkingsonderzoek naar borstkanker geen nut heeft. Zo’n screeningsprogramma zou, volgens de critici, eerder schadelijk dan nuttig zijn. Die opvatting is echter onvoldoende onderbouwd. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de Minister van VWS.