WBO: DENSE 2-studie: aanvullende screening voor vrouwen van 50-75 jaar met zeer dicht borstweefsel

Het UMC Utrecht vraagt vergunning voor een proefbevolkingsonderzoek om te onderzoeken of contrastmammografie (CEM) en/of verkorte MRI als aanvullende screeningstechniek zal leiden tot een eerdere opsporing van klinisch relevante borstkankers en een vermindering van het aantal intervalkankers en hooggradige kankers (stadium II en hoger) in vrouwen met zeer dicht borstklierweefsel.

Omdat sprake is van vergunningplichtig bevolkingsonderzoek stuurt de minister van VWS de aanvraag naar de Gezondheidsraad met het verzoek deze te toetsen aan de criteria die in de WBO zijn vastgelegd.

Stand van zaken