Screening op longkanker

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 14.000 mensen de diagnose longkanker, en overlijden ongeveer 10.000 mensen aan deze ziekte. Ongeveer de helft van de patiënten met longkanker heeft uitzaaiingen bij diagnose, en de 5-jaarsoverleving is met ongeveer 20% laag.

Kan er gezondheidswinst worden geboekt door longkanker eerder op te sporen? Op verzoek van de minister van VWS zal de Gezondheidsraad adviseren over screening op longkanker, aan de hand van de criteria voor verantwoorde screening.