Screening op huidkanker

De staatssecretaris van VWS vraagt de Gezondheidsraad te adviseren over screening op huidkanker aan de hand van de criteria van Wilson en Jungner en de aanvullende criteria voor verantwoorde screening van de WHO. 

Stand van zaken