Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 433.38 KB)

Samenvatting
(PDF, 394.35 KB)

Persbericht
(PDF, 64.56 KB)

Status

Gepubliceerd, 18 juli 2001

Voedingsnormen: energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten

Vandaag verscheen een advies over de wenselijke inneming van energie, eiwitten, vetten en koolhydraten voor gezonde personen. Het is de tweede aflevering in een reeks van adviezen van de Gezondheidsraad aan de Minister van VWS en de Staatssecretaris van LNV. Deze adviezen dienen ter actualisering van de in 1992 door de toenmalige Voedingsraad voorgestelde ‘Nederlandse Voedingsnormen’.

Commissie

 • dr HKA Visser, arts, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde; Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter
 • dr H van den Berg, biochemicus-voedingskundige; TNO Voeding, Zeist
 • ir BC Breedveld, voedingskundige; Voedingscentrum, Den Haag
 • dr ir EJM Feskens, voedingskundige-epidemioloog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, (commissielid tot januari 2000)
 • dr ir WHM Saris, arts, hoogleraar humane voeding; Universiteit Maastricht
 • dr HP Sauerwein, arts, hoogleraar energiestofwisseling; Universiteit van Amsterdam
 • dr ir G Schaafsma, voedingskundige, TNO Voeding, Zeist; hoogleraar voeding en levensmiddelen; Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr WA van Staveren, voedingskundige, hoogleraar voeding van de oudere mens; Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr CE West, biochemicus-voedingskundige; Wageningen Universiteit en Researchcentrum, tevens hoogleraar voeding in relatie tot gezondheid en ziekte; Katholieke Universiteit Nijmegen
 • dr ir JA Weststrate, voedingskundige; Unilever, Vlaardingen
 • ir W Bosman, Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
 • dr ir CJK Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Dit advies is voorbereid door een werkgroep bestaande uit

commissieleden:

 • dr ir WHM Saris, voorzitter
 • ir BC Breedveld
 • dr ir EJM Feskens, commissielid tot januari 2000
 • dr HP Sauerwein
 • dr ir G Schaafsma
 • dr ir JA Weststrate
 • ir W Bosman, adviseur

externe deskundigen:

 • dr ir PA van den Brandt, voedingskundige-epidemioloog, hoogleraar epidemiologie; Universiteit Maastricht
 • dr RJ Heine, internist, hoogleraar diabetologie; Vrije Universiteit, Amsterdam
 • dr ir RP Mensink, voedingskundige, hoogleraar moleculaire voedingskunde met bijzondere aandacht voor het lipidenmetabolisme; Universiteit Maastricht
 • dr ir JC Seidell, voedingskundige, hoogleraar voeding van de mens met bijzondere aandacht voor de epidemiologische aspecten; Vrije Universiteit, Amsterdam
 • dr ir P van ‘t Veer, voedingskundige-epidemioloog, Wageningen Universiteit en Researchcentrum
 • dr ir PL Zock, voedingskundige, Wageningen Centre for Food Sciences

secretarissen:

 • dr ir M Visser, secretaris januari - mei 1998
 • dr ir MC Ocké, secretaris mei 1998 - december 1999
 • dr LTJ Pijls, secretaris januari - december 2000
 • dr ir CJK Spaaij, secretaris januari 2000 - juli 2001

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Voedingsnormen energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2001; publicatie nr 2001/19. ISBN 90-5549-384-8