Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 1.63 MB)

Samenvatting
(PDF, 52.32 KB)

Persbericht
(PDF, 36.54 KB)

Reactie minister
(PDF, 133.14 KB)

Status

Gepubliceerd, 26 september 2012

Trefwoorden

vitamine D
voedingsnormen
Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D

De Gezondheidsraad heeft nieuwe voedingsnormen opgesteld voor vitamine D. Ook adviseert de raad welke groepen mensen gebaat zijn bij inname van extra vitamine D via supplementen. Het advies van de raad is vandaag aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Vitamine D is van belang voor een goede botopbouw. Voedingsnormen geven aan hoeveel van een bepaalde stof mensen nodig hebben. De Gezondheidsraad evalueert deze normen regelmatig en past ze zo nodig aan. Daarbij gaat de raad uit van recente wetenschappelijke inzichten. In dit geval heeft de raad gekeken naar aandoeningen waarvan overtuigend is aangetoond of aannemelijk is dat vitamine D daarop een heilzame invloed heeft. Het gaat dan vooral om botgezondheid: de beschermende werking van vitamine D tegen rachitis (bij jonge kinderen), botbreuken en valgevaar (bij ouderen). Het vorige advies van de raad over vitamine D dateert van 2008.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. C. van Weel, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen
Lid:
dr. H. van den Berg, voedingskundige, Voedingscentrum, Den Haag
Lid:
dr. F.R. de Gruijl, universitair hoofddocent biofysica, Leids Universitair Medisch Centrum
Lid:
prof. dr. ir. M. visser, hoogleraar gezond ouder worden, Vrije Universiteit Amsterdam
Lid:
prof. dr. H.S.A. Heymans, hoogleraar kindergeneeskunde, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam
Lid:
prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, Leids Universitair Medisch Centrum
Lid:
dr. H. Slaper, biofysicus, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Lid:
prof. dr. ir. P. van ’t Veer, hoogleraar voeding en epidemiologie, Wageningen University
Adviseur:
prof R. Bouillon, emeritus hoogleraar endocrinologie, Katholieke Universiteit Leuven
Adviseur:
dr. P.J. Elders, huisarts, Vrije Universiteit Medisch Centrum
Adviseur:
prof. dr. P.T.A.M. Lips, hoogleraar endocrinologie, Vrije Universiteit Medisch Centrum
Waarnemer:
drs. E.N. Blok, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Gezondheidsraad. Evaluatie van de voedingsnormen voor vitamine D. Den Haag: Gezondheidsraad, 2012; publicatienr. 2012/15. ISBN 978-90-5549-931-1