Downloads

Samenvatting
(PDF, 44.57 KB)

Persbericht
(PDF, 33.37 KB)

Status

Gepubliceerd, 10 juli 2006

Opdrachtgever

SZW

Ethanol (ethyl alcohol)

Ethanol, beter bekend als alcohol, is een kleurloze, heldere vloeistof, die in veel productieprocessen wordt gebruikt. Werknemers kunnen ermee in aanraking komen in de vorm van damp, die ze dan inademen, of via de huid, bijvoorbeeld bij het desinfecteren. Dat kan nadelige gezondheidseffecten hebben. Zo kan ethanol onder meer kanker veroorzaken. Daarom stelt de overheid voor ethanol op de werkplek, net als voor veel andere stoffen, een maximaal aanvaarde concentratie (MAC-waarde) vast. In dat kader heeft de Gezondheidsraad berekend welke concentratie ethanol in de lucht samenhangt met een bepaalde kans op overlijden door kanker, na blootstelling gedurende een heel arbeidsleven. Dit is de eerste stap op weg naar wettelijke normen voor beroepsmatige blootstelling aan ethanol. Het advies wordt vandaag aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Commissie

 • prof. dr GJ Mulder, toxicoloog; Universiteit Leiden, Leiden; voorzitter
 • dr RB Beems, toxicologisch patholoog; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
 • dr LJNGM Bloemen, epidemioloog; Exponent Inc, Terneuzen
 • dr PJ Boogaard, toxicoloog; Shell International BV, Den Haag
 • prof. dr PJ Borm, toxicoloog; Centre of Expertise in Life Sciences, Hogeschool Zuyd, Heerlen
 • mr JJAM Brokamp; Sociaal-Economische Raad, Den Haag; adviseur
 • prof. dr ir DJJ Heederik, epidemioloog; IRAS, Utrecht
 • dr TM Pal, bedrijfsarts; Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Amsterdam
 • dr H Roelfzema; ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag; adviseur
 • prof. dr IMCM Rietjens, toxicoloog; Wageningen Universiteit, Wageningen
 • prof. dr ir T Smid, arbeidshygiënist; KLM Arbo Services BV, Schiphol en Vrije Universiteit, Amsterdam • dr GMH Swaen, epidemioloog; Dow Benelux NV, Terneuzen
 • dr RA Woutersen, toxicologisch patholoog; TNO Voeding, Zeist
 • drs P Wulp, bedrijfsarts; Arbeidsinspectie, Groningen
 • dr JM Rijnkels; Gezondheidsraad, Den Haag; secretaris
 • dr ASAM van der Burght; Gezondheidsraad, Den Haag; secretaris

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Ethanol (ethyl alcohol); Evaluation of the health effects from occupational exposure. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2006; publication no. 2006/06OSH. ISBN 90-5549-601-4