1.289 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

prof. dr. E. Blaak

hoogleraar humane biologie, Maastricht University

Belangenverklaring | 28-05-2019

prof. dr. ir. J.W.J. Beulens

hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, Amsterdam UMC

Belangenverklaring | 28-05-2019

prof. dr. ir. M. Visser

hoogleraar gezond ouder worden, VU Amsterdam

Belangenverklaring | 28-05-2019

dr. L. Afman

universitair hoofddocent moleculaire voeding, Wageningen UR

Belangenverklaring | 28-05-2019

prof. dr. S.J.L. Bakker

hoogleraar interne geneeskunde, UMCG, Groningen

Belangenverklaring | 28-05-2019

Lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten

Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad eigenschappen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid ...

Overige | 24-05-2019

Goede vertegenwoordiging

Het is van belang dat zorgverleners tijdig, bijvoorbeeld aan het begin van de behandelrelatie, bespreken wie de patiënt ...

Advies | 21-05-2019

Emissie tijdens kolenvergassing

Kolenvergassing is een proces waarbij bruinkool of steenkool bij hoge temperaturen en druk wordt vergast. Bij incomplete ...

Advies | 17-05-2019

Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de rijvaardigheid. De regels over rijgeschiktheid bij het gebruik van dergelijke ...

Advies | 15-05-2019

Bewaartermijnen implantaatgegevens

Gegevens over implantaten zouden 115 jaar bewaard moeten worden, gerekend vanaf de geboorte van de drager van het implantaat. Op ...

Advies | 14-05-2019