Beeld: ©Rijksoverheid

Aandacht voor gezondheidsverschillen

Verschillen in gezondheid tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie zijn groot. Om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken, is het nodig dat beleid gezondheidsverschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen verkleint of in ieder geval niet onbedoeld vergroot. 

De Gezondheidsraad reikt beleidsmakers de wetenschappelijke basis aan voor gezondheidsbeleid. Daarom wil de raad ook in zijn eigen adviesproces aandacht hebben voor gezondheidsverschillen. De Gezondheidsraad heeft Equalis en Pharos gevraagd hiervoor handvatten te geven. Dit heeft geleid tot het Equalis/Pharos-advies Afwegingskader meenemen gezondheidsverschillen

Op basis van dit advies bekijkt de Gezondheidsraad de komende tijd hoe het thema gezondheidsverschillen opgenomen kan worden in de strategie voor 2024-2030. Daarnaast onderzoekt de raad of het door Equalis en Pharos aangereikte afwegingskader bruikbaar is om in zijn adviesproces expliciet aandacht te schenken aan gezondheidsverschillen.