Lijst van stoffen die beoordeeld zijn op schadelijke effecten

Op verzoek van de minister van SZW beoordeelt de Gezondheidsraad eigenschappen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid van werknemers. Het gaat om kankerverwekkende eigenschappen en om effecten op de voortplanting en lactatie.