Periodieke evaluatie Gezondheidsraad 2017-2021

Een extern bureau, de KWINK groep uit Den Haag, heeft het functioneren van de Gezondheidsraad tijdens de periode 2017-2021 geëvalueerd. Dit is de zesde keer dat een vierjaarlijkse evaluatie op basis van de Kaderwet adviescolleges is uitgevoerd. Op 29 maart 2022 is het evaluatierapport aangeboden aan de minister van VWS, met een brief waarin het bestuur van de raad een reactie geeft op het rapport.