Persverklaring Inzet AstraZeneca-vaccin

Het advies van de Gezondheidsraad is om bij 60-plussers door te gaan met het AstraZeneca-vaccin, en 60-minners te vaccineren met een ander vaccin. Aan dit advies van 9 april jl. is niets veranderd. De Gezondheidsraad heeft niet geadviseerd over een keuzemodel, en zal dat ook niet doen. Als die indruk is ontstaan, dan berust dat op een misverstand.