jongGR-bijeenkomst Regeldruk in onderzoek op 18 januari 2021

Discussieer mee met VWS over regeldruk in wetenschappelijk onderzoek (inschrijving vol)

Wie? Jonge onderzoekers, juristen en ethici met affiniteit met dit thema | Wanneer? 18 januari 2021 | Hoe laat? 15:00-17:00 uur | Waar? online | Voertaal? Nederlands

©ANP

Heb jij wel eens een onderzoeksvoorstel ingediend bij een METC? Ervaar jij problemen met de toetsingsprocedure en zie jij mogelijkheden om die te verbeteren? Of ben jij jurist of ethicus met kennis van deze procedures en de bijbehorende wet- en regelgeving? Neem dan deel aan de online jongGR-bijeenkomst ‘Regeldruk in onderzoek’ op 18 januari aanstaande. In deze bijeenkomst kun je als jonge ervaringsdeskundige in gesprek met het ministerie van VWS over dit vraagstuk. VWS verkent momenteel hoe zij de regeldruk in onderzoek kan aanpakken. De Jonge Gezondheidsraad (jongGR) organiseert deze activiteit om jonge wetenschappers te kunnen laten meedenken over beleidsvraagstukken. (De inschrijving is vol, het is niet meer mogelijk om je voor deze bijeenkomst aan te melden).

Regels onduidelijk of niet proportioneel? Of juist goede voorbeelden?

Tijdens de online bijeenkomst bespreken we het toetsingsproces voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Ken je voorbeelden waarin de regels helder en bruikbaar waren? En waar ging het juist mis? Kun je voorbeelden geven van onduidelijke of niet-proportionele toetsing? En wat was daarbij het knelpunt? Hebben onderzoekers misschien te weinig kennis van de regels en de toepassing ervan? Waar zou je met vragen terecht moeten kunnen? Voldoen opleidingen zoals BROK en de GCP-cursus op dit punt? VWS gebruikt jullie inbreng bij de vormgeving van haar programma over de aanpak van regeldruk in onderzoek.

JongGR: netwerk van jonge wetenschappers met interesse voor beleidsvraagstukken

Het jongGR netwerk betrekt jonge wetenschappers en beleidsmedewerkers bij het werk van de Gezondheidsraad: een brug slaan tussen wetenschap en beleid op het brede terrein van de volksgezondheid. Deelnemers aan jongGR hebben net als de leden van de Gezondheidsraad uiteenlopende achtergronden en expertise. Voorwaarde voor deelname aan een bijeenkomst is dat je bezig bent met een promotie of maximaal tien jaar geleden bent gepromoveerd. Meer informatie over jongGR vind je op deze pagina. Je kunt je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de activiteiten.

Bijeenkomst 2 maart over beweegrichtlijnen voor jonge kinderen

De volgende bijeenkomst is op 2 maart 2021. Dan stelt jongGR jonge wetenschappers in de gelegenheid om mee te praten over het onderwerp Beweegrichtlijnen voor jonge kinderen. De tijdelijke Commissie Beweegadvies 0-4 jaar van de Gezondheidsraad werkt momenteel aan een advies daarover.

Meer informatie over en het aanmeldformulier voor deze bijeenkomst vind je op deze pagina van de website.

Heb je nog vragen? Stuur ons dan een mailtje (jongGR@gr.nl).