Verslag wetenschappelijke discussiebijeenkomst COVID-19: Apps als onderdeel van een exitstrategie

Voor een exitstrategie is het belangrijk dat de GGD haar (wettelijke) taken voor bronopsporing en contactonderzoek zo goed mogelijk kan uitvoeren. Digitale applicaties kunnen hier op verschillende manieren aan bijdragen. Experts uit verschillende disciplines hebben een aantal vragen opgeworpen over de technische, medische, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van tracking and tracing-apps als onderdeel van een exitstrategie. Op basis daarvan vraagt de Gezondheidsraad om brede afweging van deze aspecten verbonden aan het invoeren van nieuwe app-technologie. Een onzorgvuldig proces zou een negatieve impact kunnen hebben op het vertrouwen van burgers in de aanpak van de overheid, en daarmee mogelijk ook op het naleven van andere, reeds in de praktijk gebleken effectieve maatregelen. Niet de technologie zelf zal de uitweg uit de lockdown bieden, maar het gedrag van de mensen in de samenleving.

Uit de discussiebijeenkomst zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden naar voren gekomen, waaronder toegankelijkheid, informatie, rechtvaardigheid, adequate toetsing en monitoring, verantwoordelijkheid en waarborgen van privacy. De Gezondheidsraad is graag bereid over deze aspecten verder te adviseren.