Interview met Marije Beens, directeur Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

“De adviezen van de Gezondheidsraad helpen ons om de gezondheidsaspecten op de verschillende beleidsterreinen goed in beeld te hebben.”

Gezondheidsaspecten in beeld

Met de Gezondheidsraad beschikt de Rijksoverheid over een orgaan waar experts op het gebied van volksgezondheid ons van onafhankelijk en kwalitatief goed advies kunnen voorzien. Voor het ministerie van LNV is dat belangrijk, omdat veel beleidsonderwerpen van dit departement ook aan het thema gezondheid raken. We willen bijvoorbeeld dat voedsel op een duurzame en veilige wijze geteeld wordt, maar ook dat de consument er verstandig mee omgaat en voedselverspilling wordt voorkomen. En in de veehouderij is naast diergezondheid – zoals minder gebruik van antibiotica – ook het voorkomen van risico’s voor omwonenden een belangrijk thema. Een andere tak van LNV is natuur. Daar weten we steeds meer over het positieve effect van een groene omgeving op de gezondheid. De adviezen van de Gezondheidsraad helpen ons om de gezondheidsaspecten op de verschillende beleidsterreinen goed in beeld te hebben.

“Samen ontdekken we hoe we elkaar ook steeds beter kunnen vinden rond de meer strategische vragen.“

Visie op voeding en duurzaamheid

Mijn ervaring is dat de Gezondheidsraad helder voor ogen heeft hoe je in een goede samenwerking je onafhankelijke positie kunt bewaken. Samen ontdekken we hoe we elkaar ook steeds beter kunnen vinden rond de meer strategische vragen. Zo staat op het werkprogramma 2020 een verkenning van de visie op voeding en duurzaamheid. Vanuit het ministerie kijken we bijvoorbeeld naar mogelijkheden voor boeren om anders en meer duurzaam te produceren. Of hoe we kunnen zorgen dat consumenten meer waardering hebben voor voedsel en er minder verspilling plaatsvindt. Dat is een transitieproces dat tijd nodig heeft. Ik kijk er naar uit om met elkaar te verkennen waar adviezen van de Gezondheidsraad kunnen bijdragen aan het verder brengen van die transitie.