Interview met Judith Elsinghorst, directeur Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

“De adviezen van de Gezondheidsraad zijn gedegen, goed onderbouwd en onbetwist.”

De juiste vragen

De adviezen van de Gezondheidsraad zijn gedegen, goed onderbouwd en onbetwist. Daarmee vormen ze een helder vertrekpunt voor ons als beleidsmakers. We zijn ons er altijd van bewust dat het de raad is die het advies opstelt. Wat daar ook uitkomt. Of dat nou wel of niet is wat we hadden verwacht, of gehoopt. Het meest belangrijk is dat een advies antwoord geeft op de juiste vragen en we samen de tijd nemen voor om die vragen scherp te krijgen. De waarnemers vanuit het departement kunnen tijdens het proces scherp voor ogen houden wat de achtergrond is van een vraag. Daarmee kan een advies alleen maar aan relevantie winnen.

Momentum

De tijdigheid van adviezen blijft een belangrijk gezamenlijk aandachtspunt. De kwaliteit staat voorop, maar je wilt ook een momentum niet missen. Het is zonde als een advies niet op tijd verschijnt om mee te worden genomen bij de beleidsbepaling. Het is goed te merken dat de Gezondheidsraad steeds meer experimenteert met verschillende werkwijzen. Als departement kunnen wij op onze beurt steeds helder meegeven waarom we iets voor een bepaalde tijd vragen. Zo zorgen we samen dat de adviezen maximale impact hebben.

“Ik hoop en verwacht dat het advies van de Gezondheidsraad ons helpt om onze keuzes te onderbouwen en focus aan te brengen.”


Focus

Op het werkprogramma 2020 staat een advies over gewasbescherming en de gezondheid van omwonenden. Daar is al uitgebreid onderzoek naar gedaan en nog veel vervolgonderzoek mogelijk. Maar welk onderzoek is nu écht essentieel? Ik hoop en verwacht dat het advies van de Gezondheidsraad ons helpt om onze keuzes te onderbouwen en focus aan te brengen.