Interview met Jaap van Delden, hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek RIVM

“De adviezen van de Gezondheidsraad vormen een startpunt voor de rest van het proces.”

Startpunt

Ik ben heel blij met de samenwerking met de Gezondheidsraad. Vanuit de verschillende rollen die we hebben, vullen we elkaar goed aan. De Gezondheidsraad met een onafhankelijke, wetenschappelijke adviesfunctie en het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek als partij voor de implementatie en uitvoering. De adviezen van de Gezondheidsraad vormen een startpunt voor de rest van het proces. Dat zegt iets over de kwaliteit van de adviezen en over de status die ze hebben. Als de Gezondheidsraad iets zegt, wordt dat niet ter discussie gesteld. Dat is voor ons als RIVM ook heel prettig. Wanneer wij met veldpartijen in gesprek gaan over de manier waarop het beleid uitgevoerd wordt, hoeft wat al in een advies van de Gezondheidsraad staat niet opnieuw bediscussieerd te worden.

“Doordat we meer afstemmen, wordt onze samenwerking flexibeler en de processen sneller.”

Parallel

We weten elkaar goed te vinden en bespreken steeds vroeger in het traject: wie heeft wat wanneer nodig? Vroeger hadden we een soort one size fits all aanpak. Dat hebben we bijvoorbeeld doorlopen bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dat was heel gedegen en zorgvuldig, maar kost ook veel tijd. Passend bij een groot besluit als het invoeren van een nieuw bevolkingsonderzoek. Maar die aanpak werkt niet wanneer je alleen een innovatie wilt doorvoeren in een bestaand bevolkingsonderzoek. Dan is het alsof je met een enorme graafmachine een hortensia gaat verplaatsen. Een graafmachine heb je nodig als je een hele oprit wilt aanleggen. Een hortensia verplaatsen, kun je gewoon met een schep doen. Doordat we meer afstemmen, wordt onze samenwerking flexibeler en de processen sneller. We weten beter van elkaar wat we op welk moment nodig hebben. Dat maakt ook dat zaken die voorheen na elkaar werden uitgevoerd, nu soms al parallel aan elkaar kunnen plaatsvinden. Dat kan enorm schelen in de doorlooptijd van een traject.