Interview met Angelique Berg, directeur-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“De adviezen van de Gezondheidsraad worden als neutraal gezien. Dat werkt ontzettend prettig bij het structureren van de politieke discussie over ingewikkelde onderwerpen.”

Gezaghebbend orgaan

Het politieke landschap in Nederland is behoorlijk verdeeld. Ook op het gebied van gezondheidsthema’s. Dat maakt het soms ingewikkeld om een gemeenschappelijke deler te vinden. En die heb je toch nodig om beleid te maken. Ik merk dat de adviezen van een gezaghebbend orgaan als de Gezondheidsraad daarin een belangrijke rol spelen. De adviezen worden als neutraal gezien. Dat werkt prettig bij het structureren van de politieke discussie over ingewikkelde onderwerpen.

“Het leuke aan de manier waarop we met elkaar werken vind ik dat we telkens weer samen kijken waar de kansen liggen voor verbeteringen.”

Lijnen kort en open

Het leuke aan de manier waarop we met elkaar werken vind ik dat we steeds samen kijken waar de kansen liggen voor verbeteringen. Daar maken we dan afspraken over. En zo komen we steeds een stapje verder. Het is een kwestie van al doende leert men. Dat vind ik mooi en dat kan alleen omdat de relaties goed zijn en de lijnen kort en open. De onderlinge afstemming is belangrijk, maar met grenzen. De onafhankelijkheid van de Gezondheidsraad staat altijd voorop. Maar onafhankelijkheid betekent niet dat je niet met elkaar kunt praten. Het is goed dat we elkaar op de hoogte houden over de manier waarop ieders werk het beste tot zijn recht komt. Ieder vanuit zijn eigen rol.

Ik kijk uit naar…

Persoonlijk kijk ik met veel belangstelling uit naar het advies over voedingsrichtlijnen voor cardiometabole aandoeningen. Voeding nemen we dag in dag uit tot ons. Het heeft heel veel invloed op ieders gezondheid. We hebben natuurlijk al voedingsrichtlijnen voor de algemene bevolking. Maar het zou best wel eens zo kunnen zijn dat voor een bepaalde groep mensen met bepaald type aandoeningen veel specifiekere richtlijnen nodig zijn. Dat vind ik een heel belangrijk onderwerp.