Vaccinatie in arm
Beeld: ©Gezondheidsraad

Vaccinatie tegen COVID-19 met het Novavax-vaccin bij adolescenten

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA heeft positief geoordeeld over het gebruik van het Novavax-vaccin voor de basisprikken (primaire vaccinatie) voor 12- tot en met 17-jarigen. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd hierover te adviseren. De raad acht het aannemelijk dat vaccinatie met het Novavax-vaccin jongeren beschermt tegen ernstige COVID-19 door de omikronvariant, maar de gegevens daarover zijn nog beperkt. Het vaccin is voldoende veilig. Het is echter nog niet op grote schaal toegepast bij jongeren waardoor er nog geen gegevens zijn over mogelijke zeldzame bijwerkingen. De Gezondheidsraad adviseert daarom om het Novavax-vaccin alleen in te zetten voor de primaire vaccinatie bij jongeren die bezwaar hebben tegen een mRNA-vaccin of een contra-indicatie (bijvoorbeeld een eerdere allergische reactie).