WBO: amendement bij proefbevolkingsonderzoek naar de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Het Amsterdam UMC heeft namens het NIPT Consortium een vergunning gevraagd voor het aanbieden van de niet-invasieve prenatale test aan zwangeren van 15 jaar en jonger. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt aangepast.