WBO: amendement bij landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho – de IMITAS studie

De Regionale Centra voor Prenatale Screening hebben gezamenlijk een vergunning aangevraagd voor het in studieverband aanbieden van de eerste trimester-SEO aan zwangeren van 15 jaar of jonger. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor vergunning te verlenen onder de voorwaarde dat de informatie aan de zwangere en haar (gezagdragende) ouder(s) of voogd(den) wordt aangepast.