Persbericht advies Boostervaccinatie tegen COVID-19; vervolgadvies

Update 4 november: In het persbericht van 2 november werd abusievelijk de indruk gewekt dat ook bij jongere leeftijdsgroepen de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname afneemt. Daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden. De betreffende zin is aangepast.