Niet roken - bevolkingsonderzoek longkanker 1903x330
Beeld: ©Gezondheidsraad

WBO: proefbevolkingsonderzoek naar longkanker

Nederland kent geen bevolkingsonderzoek naar longkanker. Het Erasmus MC Rotterdam wil wetenschappelijk onderzoek doen naar de uitkomsten van jaarlijks of tweejaarlijks screenen – als een dergelijk bevolkingsonderzoek zou worden ingevoerd onder zware rokers. De Commissie Bevolkingsonderzoek heeft getoetst of de vergunningaanvraag voldoet aan de eisen van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Zij oordeelt dat het voorgestelde onderzoek wetenschappelijk deugdelijk is en dat de nut-risicoverhouding acceptabel is. De commissie adviseert de staatssecretaris van VWS de vergunning te verlenen onder een aantal voorwaarden. Zo moeten de informatie voor de deelnemers en de toestemmingsprocedure worden aangepast. Ook moeten andere bevindingen dan longkanker zo veel mogelijk worden vermeden. Met toestemming van de deelnemers mag wel gekeken worden naar kalkscore en longventilatie, maar zonder terugkoppeling van de resultaten naar deelnemer en huisarts. Ook mag daarbij geen extra ioniserende straling gebruikt worden.