Beeld: ©Hollandse Hoogte

WBO: onderzoek naar kwaliteit genetische thuistests

De Hogeschool Leiden heeft een vergunning gevraagd in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) voor een onderzoek naar genetische thuistests (‘Check de Test’). De aanvrager wil een aantal tests onderzoeken op de kwaliteit van de uitkomsten en van de interpretaties daarvan. De aanvrager stelt voor het onderzoek op te zetten als een bevolkingsonderzoek door mensen aan te bieden gratis een aantal geselecteerde genetische tests te laten doen. Met de tests kunnen risico-indicatoren worden gevonden voor bijvoorbeeld dementie en bepaalde vormen van kanker, waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is. Voor dergelijk bevolkingsonderzoek geldt dat een vergunning alleen mag worden verleend als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad is van oordeel dat dat bij het voorgestelde onderzoek niet het geval is. Daarom adviseert ze de staatssecretaris van VWS om geen vergunning te verlenen voor het onderzoek.