Beeld: NIAID

Advies uit eerste gezamenlijk overleg OMT en Gezondheidsraad over COVID-19-vaccinatiestrategie

Op 4 januari 2021 kwam een aantal leden van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad bijeen. Doel van dit overleg was te komen tot gezamenlijke adviezen over de COVID-19-vaccinatiestrategie. Ook bracht het overleg op verzoek van de minister van VWS advies uit over het voornemen om op korte termijn ouderen uit te nodigen voor vaccinatie bij de huisarts (met Moderna) en de GGD (met BioNTech/Pfizer). Hieronder is zowel het advies naar aanleiding van het eerste gezamenlijke overleg van OMT en Gezondheidsraad te vinden als de Kamerbrief hierover.