Rijbewijsvernieuwing pacemakerdragers

Mensen die een pacemaker dragen moeten zich nu elke 10 jaar laten herkeuren op rijgeschiktheid door het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Op verzoek van de minister van IenW heeft de vaste commissie Rijgeschiktheid een voorstel beoordeeld om de Regeling eisen rijgeschiktheid (REG 2000) zodanig aan te passen dat een herkeuring vanwege het dragen van een pacemaker niet meer verplicht is voor bestuurders in rijbewijsgroep 1. De commissie heeft geen bezwaar tegen dat voorstel. Elke 10 jaar een herkeuring heeft volgens de commissie geen toegevoegde waarde voor de rijgeschiktheid.
De werking van de pacemaker verandert niet na implantatie en patiƫnten komen regelmatig in het ziekenhuis voor controle of maken gebruik van thuismonitoring.