Beeld: ©Nationale Beeldbank

WBO: onderzoek met fecale eiwit-biomarkertest in bevolkingsonderzoek darmkanker

Deelnemers aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker leveren een ontlastingsmonster in, dat wordt onderzocht met de zogenoemde feces immunochemische test (FIT). Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL), Nederlands Kanker Instituut (NKI) wil deze test vergelijken met een nieuwe test, een fecale eiwit-biomarkertest. Zij verwachten dat die beter in staat is (voorstadia van) darmkanker op te sporen. Voor dit onderzoek heeft AVL/NKI vergunning aangevraagd. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van VWS vergunning te verlenen. Voorwaarde zou moeten zijn dat er geen afwijkende afkapwaarde wordt gebruikt en dat eventuele kosten voor vervolgonderzoek als de nieuwe test positief is en de huidige test negatief, niet voor rekening van de deelnemers komen.