Beeld: ©iStock

Rol diabetesverpleegkundige bij rijbewijsvernieuwing voor mensen met diabetes mellitus

Personen met diabetes mellitus moeten elke vijf jaar een nieuwe gezondheidsverklaring insturen naar het centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) om hun rijbewijs te kunnen verlengen. Ze moeten een ingevulde diabetesvragenlijst meesturen, met feitelijke informatie over de aard en de ernst van de aandoening. Op verzoek van de minister van IenW heeft de vaste Commissie Rijgeschiktheid een voorstel beoordeeld om de Regeling eisen rijgeschiktheid (REG 2000) zodanig aan te passen dat niet alleen een arts, maar ook een diabetesverpleegkundige die diabetesvragenlijst mag invullen. De commissie heeft geen bezwaar tegen dat voorstel.