Brief staatssecretaris VWS over verlening vergunning darmkankeronderzoek

De vijf screeningsorganisaties van de landelijke Stichting Bevolkingsonderzoek verzochten de staatssecretaris van VWS op 30 januari 2019 om verlenging van een vergunning voor de voortzetting van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor mannen en vrouwen van 55-75 jaar. Mede gezien de adviezen van de Gezondheidsraad over Bevolkingsonderzoek naar darmkanker van 17 november 2009, Tussentijds advies over een pilot bevolkingsonderzoek naar darmkanker van 10 april 2013 en Landelijk bevolkingsonderzoek naar darmkanker van 5 september 2013 is de verlenging geaccordeerd voor vijf jaar: van 1 januari 2020 tot 1 januari 2025.