Herziening eisen rijgeschiktheid bij gebruik geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de rijvaardigheid. De regels over rijgeschiktheid bij het gebruik van dergelijke geneesmiddelen waren aan herziening toe. De Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad is nagegaan welke aanpassingen nodig zijn.

De standaardregel is dat mensen die zogenoemde categorie III-geneesmiddelen gebruiken niet mogen rijden. De Gezondheidsraad adviseert om een uitzondering te maken voor mensen die antidepressiva uit deze categorie gebruiken. Na verloop van tijd kunnen zij op basis van een verklaring van een arts onder bepaalde voorwaarden rijgeschikt worden verklaard.

Voor mensen die categorie II-geneesmiddelen gebruiken geldt de standaardregel dat ze mogen rijden. De Gezondheidsraad adviseert om die regel voor beroepschauffeurs aan te passen: zij moeten voortaan een verklaring van een arts kunnen overleggen waaruit blijkt dat zij geen rijgevaarlijke bijwerkingen ondervinden van het middel.

Voor specifieke geneesmiddelen adviseert de commissie om voortaan te verwijzen naar de rijgeschiktheidsadviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP).