Beeld: ©Hollandse Hoogte

Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren

Dat alcoholconsumptie leidt tot risicovol gedrag en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt is bekend. Jongeren zijn extra kwetsbaar. Niet alleen lopen ze sneller een alcoholvergiftiging op, ook zijn hun hersenen nog volop in ontwikkeling.

De Commissie Alcohol en hersenen van de Gezondheidsraad heeft breed geïnventariseerd wat in de wetenschap bekend is over de invloed van alcoholconsumptie op de hersenen van jongeren. Er zijn aanwijzingen dat de hersenstructuur zich afwijkend ontwikkelt bij jongeren die drinken.

Ook ziet de commissie in wetenschappelijk onderzoek aanwijzingen dat op jonge leeftijd drinken samenhangt met het risico op een alcoholprobleem op latere leeftijd: hoe vaker jongeren drinken of hoe jonger ze zijn als ze beginnen met drinken, hoe hoger het risico.