Commentaar conceptadvies 4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline)

Tijdens een openbare consultatieronde heeft de Gezondheidsraad inhoudelijk commentaar ontvangen op een conceptversie van het advies 4,4’-Methyleenbis(2-chlooraniline). Tegelijk met het advies zijn zowel het ontvangen commentaar als de reactie van de Gezondheidsraad op dat commentaar gepubliceerd.