Beeld: ©Nationale Beeldbank

WBO: onderzoek naar screening op prostaatkanker

De afdeling Public Health van het Erasmus MC wil een proefbevolkingsonderzoek uitvoeren waarbij met een PSA-test wordt gescreend op prostaatkanker. Voor dat onderzoek is op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) een vergunning vereist. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad heeft de vergunningaanvraag getoetst aan de WBO. Zij concludeert dat het niet voldoende wetenschappelijk deugdelijk is en niet voldoet aan de regels voor medisch handelen. Ook weegt het nut niet op tegen de risico’s. De commissie adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) daarom om de vergunning niet te verlenen.