Beeld: ©Hollandse Hoogte

De ouder-kindrelatie en jeugdtrauma's

Een goede ouder-kindrelatie is van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Interventies kunnen ouders sensitiever maken en de gehechtheid van kinderen positief beïnvloeden, maar de effecten zijn bescheiden. Het is alleen zinvol om interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie in te zetten bij specifieke doelgroepen. Dit geldt ook voor interventies om kindermishandeling te voorkomen. Van belang is dat daarbij gekozen wordt voor interventies waarvan de effectiviteit is onderzocht. Bij dit advies is een factsheet gepubliceerd.