Beeld: ©iStock

Rijgeschiktheid bij hart- en vaatziekten

De Europese regelgeving voor rijgeschiktheid bij hart- en vaataandoeningen is onlangs veranderd. De wijzigingen zijn gebaseerd op aanbevelingen van een expertgroep van de Europese Commissie. Deze expertgroep heeft nagegaan welke aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke inzichten en verbeterde behandelmethoden. De vaste Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad heeft beoordeeld welke gevolgen die wijzigingen hebben voor de Nederlandse Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000). De commissie adviseert de minister van Infrastructuur en Waterstaat om de meeste wijzigingen in de Europese regelgeving over te nemen in de REG2000. Daarbij geeft de commissie het advies om de specifiekere indeling en formulering van de Europese expertgroep aan te houden. Alleen voor aangeboren hartafwijkingen adviseert de commissie de huidige regeling niet aan te passen.