Beeld: ©iStock

Rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van ICADTS-categorie III geneesmiddelen

Op verzoek van de minister van IenM heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over een onderzoeksrapport over de effecten op het rijgedrag bij langdurig gebruik van ICADTS categorie III-medicijnen. De vaste Commissie Rijgeschiktheid ziet op basis van het onderzoek geen aanleiding voor  een eventuele versoepeling van de eisen voor rijgeschiktheid bij langdurig gebruik van categorie III-medicijnen. Zij adviseert om de eisen met betrekking tot rijgeschiktheid en medicijngebruik (hoofdstuk 10 van de Regeling eisen geschiktheid 2000) in een breder verband te evalueren.